Nová akcia

27.10.2012 08:56

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.